Drugi wieczór literacki pt. „Lament Korony Polskiej”

11 kwietnia br. odbył się drugi wieczór literacki z cyklu „Wieczory dla Niepodległej” organizowany w ramach uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Czytano utwory Piotra Skargi, Wacława Potockiego, Zbigniewa Morsztyna, Jana Andrzeja Morsztyna, Szymona Starowolskiego, Wespazjana Kochowskiego, Krzysztofa Opalińskiego Jana Chryzostoma Paska, Łukasza Górnickiego, Stanisława Maykowskiego, Henryka Sienkiewicza i anonimowych twórców. 

Słuchacze Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej włączyli się w obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości. Uczestniczyli w drugim spotkaniu w ramach programu literackiego „Wieczory dla Niepodległej”. Wysłuchali fragmentów prozy i poezji czytanych przez zaproszonych gości. Młodzież w ciszy i skupieniu wysłuchała zaprezentowanych utworów, które były inspiracją do pogłębionej refleksji na temat patriotyzmu.