Duże zainteresowanie dostępem do ZIP

15 października br. w Starostwie Powiatowym w Giżycku odbył się dyżur Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie Delegatury w Ełku w sprawie Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP). Mobilne stanowisko ZIP cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Powiatu Giżyckiego. Choć stanowisko było dostępne do godz. 14.00, to ze względu na duże zainteresowanie wydłużono godziny rejestracji do ZIP. Dane dostępowe do swojego konta (hasło i login) otrzymało 130 osób. Kolejny dyżur pracownika NFZ planowany jest w listopadzie 2013 r. O terminie poinformujemy Państwa na stronie internetowej Powiatu Giżyckiego.

 

———————————————————————————————————————-

 

Dowiedz się wszystkiego na temat swojego leczenia!

Co to jest ZIP?
Zintegrowany Informator Pacjenta to ogólnopolski serwis udostępniany przez NFZ wszystkim chętnym od 1 lipca 2013 r.  

ZIP składa się z dwóch części:  

 • ogólnodostępnej,
 • widocznej jedynie dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników, gdzie  można znaleźć m.in. historyczne dane na swój temat gromadzone przez NFZ od  2008 r.

Co znajdziesz w ZIP bez logowania się?

 1. Informacje o systemie opieki zdrowotnej (Twój portal).
 2. Informacje o miejscach udzielania świadczeń w ramach umów podpisanych z  NFZ (Gdzie się leczyć).

Rejestracja w ZIP umożliwi Państwu dostęp do informacji o:

 • uprawnieniach do świadczeń,
 • leczeniu i przepisanych lekach,
 • wysokości środków finansowych przekazanych placówkom medycznym za Państwa leczenie.

Ważne!
Kto może mieć konto w ZIP?
W pierwszym etapie funkcjonowania systemu tylko osoby dorosłe:

 • Ubezpieczone.
 • Ubezpieczające się dobrowolnie.
 • Członkowie rodzin zgłoszeni do ubezpieczenia.
 • Osoby nieubezpieczone, ale mające prawo do świadczeń.
 • Osoby nieubezpieczone, które kiedyś miały prawo do świadczeń.

ZIP W PRZYSZŁOŚCI TO MOŻLIWOŚĆ:

 • zakładania konta dzieciom oraz osobom mającym opiekunów, pełnomocników,
 • zgłaszania do NFZ nieprawidłowości, czyli wykazanych świadczeń, które w rzeczywistości nie miały miejsca,
 • tworzenia i drukowania interesujących nas raportów,
 • sprawdzenia kto, kiedy i jakie składki zdrowotne za nas odprowadził,
 • sprawdzenia, jakich mamy zgłoszonych do ubezpieczenia członków rodziny,
 • składania wniosków o dostęp poprzez e-PUAP i podpis kwalifikowany,
 • a także dostosowanie portalu dla osób niepełnosprawnych.

 

TU UZYSKASZ DANE DOSTĘPOWE DO SWOJEGO KONTA, CZYLI HASŁO I LOGIN!

Na co dzień hasło i login do konta w ZIP każdy może otrzymać jedynie w punktach i placówkach NFZ od wtorku do piątku w godz. 8.00-16.00, a w poniedziałek w godz. 8.00-18.00:

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Żołnierska 16, Olsztyn – tel. (89) 678 77 00.

Delegatura WM OW NFZ w Elblągu
ul. Bema 18, Elbląg – tel. 89 678 77 66.

Delegatura WM OW NFZ  w Ełku
ul. Chopina 15, Ełk  – tel. 89 678 77 99.

Punkt Obsługi Ubezpieczonych WM OW NFZ  w Iławie
ul. Jagiellończyka 16 – tel. 89 648 72 77.

Należy wziąć ze sobą dokument tożsamości, czyli dowód osobisty lub paszport.

Kiedy  zobaczę dane  na temat swojego leczenia? Następnego dnia po  załatwieniu formalności w NFZ.

 

Chcesz wiedzieć więcej?

Informacja całodobowa: (89) 627 12 77 lub 800 133 773

www.nfz-olsztyn.pl

www.zip.nfz.gov.pl