Dyrektor CPiIT w Giżycku odznaczony w trakcie jubileuszu 60-lecia IT w Polsce

W dniach 7-8 grudnia br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbywają się obchody jubileuszu 60-lecia Informacji Turystycznej w Polsce. Organizatorami wydarzenia są Polska Organizacja Turystyczna oraz Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna.

Robert Kempa – Dyrektor Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku otrzymał tytuł „Zasłużony dla rozwoju systemu Informacji Turystycznej w Polsce”. Serdecznie gratulujemy!

Początki informacji turystycznej w Polsce sięgają lat 60. XX wieku. W 1963 r. zostało wydane zarządzenie dotyczące organizacji jednolitego systemu informacji turystycznej, określające strukturę organizacyjną oraz zakres obowiązków ośrodków informacji turystycznej.

Zachęcamy do lektury okazjonalnego wydania Wiadomości Turystycznych, poświęconego historii informacji turystycznej w Polsce oraz obchodom 60-lecia:

http://czytelnia.eurosys.pl/pub/magazine/45/freeEditons/521/editon/mobile/

zdjęcie 60 lecie IT w Polsce

zdjęcie 60 lecie IT w Polscezdjęcie 60 lecie IT w Polsce

zdjęcia: www.radio.lublin.pl; CPiIT w Giżycku