Dyżur specjalistów w Dniu Ofiar Przemocy oraz Światowym Dniu Walki z Depresją

Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 (PKDP) informuje o specjalnym dyżurze infolinii uruchomionej w Dniu Ofiar Przemocy (22 lutego) oraz Światowym Dniu Walki z Depresją (23 lutego).

 

Dzień 22 lutego obchodzony jest w Polsce, na mocy ustawy Sejmu z 2003 r. jako Dzień Ofiar Przestępstw. Celem tej inicjatywy jest wspieranie osób pokrzywdzonych przestępstwami, zwrócenie szczególnej uwagi na ich potrzeby i prawa. Następnie, 23 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Depresją, choroby, która obecnie zaliczana jest do jednych z najczęściej występujących na świecie.

Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, przyłączając się do obchodów proponuje dodatkowe wsparcie dla osób pokrzywdzonych przemocą seksualną w dzieciństwie , małoletnich ofiar przemocy seksualnej i ich opiekunów, osób doświadczających depresji, zwłaszcza na skutek wykorzystania seksualnego w dzieciństwie.

22 lutego 2023 r. w siedzibie Państwowej Komisji w godzinach 10:00-18:00 pod numerem telefonu 533-648-227 będzie dyżurował prawnik, a pod numerem telefonu 533-652-418 psycholog.

Telefoniczna, a więc anonimowa, rozmowa ze specjalistą może być pierwszym krokiem na drodze rozwiązywania problemów wynikających z doświadczenia tego rodzaju przemocy. Może stać się impulsem do działania na drodze prawnej lub szukania głębszej pomocy psychologicznej.

Specjaliści będą dyżurowali również w siedzibie Państwowej Komisji w dniu 23 lutego 2023 r., w którym obchodzimy Światowy Dzień Walki z Depresją. Dyżur odbędzie się w godzinach 10:00-16:00.

Na depresję często cierpią dorosłe osoby, które doznały przemocy seksualnej w dzieciństwie, jeszcze częściej dzieci, których udziałem było to traumatyczne doświadczenie. Państwowa Komisja, organizując telefoniczny dyżur specjalistów, chce ułatwić osobom pokrzywdzonym i zmagających się z depresją uzyskanie właściwej pomocy. Na depresję cierpi coraz więcej osób, mimo tego jej objawy są nadal bagatelizowane, a podjęcie leczenia w wielu środowiskach uznawane jest za wstydliwe. Osoby dorosłe, które jeszcze w dzieciństwie doznały przemocy seksualnej i wydawałoby poradziły sobie z jej skutkami mogą po wielu latach nie łączyć objawów np. obniżonego nastroju, myśli samobójczych z tamtymi zdarzeniami. Z kolei rodzice często nie mają świadomości, że depresja ich dzieci może być między innymi objawem wykorzystania seksualnego. Na depresję mogą cierpieć również osoby najbliższe skrzywdzonemu seksualnie dziecku, które nie radzą sobie z poczuciem winy, żalem, bezsilnością.

Wspieranie osób pokrzywdzonych przestępstwami, zwrócenie szczególnej uwagi na ich potrzeby i prawa jest najważniejszym celem w tych dniach.

Zapraszamy do skorzystania ze wsparcia.

 

22 lutego 2023 r. godz. 10:00-18:00

23 lutego 2023 r. godz. 10:00-16:00

Prawnik będzie dyżurował pod numerem: 533-648-227

Psycholog będzie dyżurował pod numerem: 533-652-418