Dyżury aptek w sierpniu 2023 r.

Zapraszamy do zapoznania się z dyżurami aptek w porze nocnej oraz w niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy w miesiącu sierpniu 2023 roku.

DYŻURY APTEK – sierpień 2023 r.:

Apteka dyżurująca rozpoczyna dyżur w dniu wskazanym w grafiku dyżurów w momencie zakończenia pracy przez ostatnią aptekę (zgodnie z rozkładem godzin pracy aptek), natomiast kończy dnia następnego w momencie otwarcia pierwszej apteki (zgodnie z rozkładem godzin pracy aptek).

Rozkład godzin pracy aptek:

Aktualne informacje o godzinach pracy aptek i dyżurach aptek znajdą Państwo na stronie internetowej: http://www.powiatgizycki.pl/bezpieczenstwo-pusta/dyzury-aptek/