Dzięki wsparciu samorządów – ucyfrowione RTG, zakupiony sprzęt, będziemy aplikować o kolejne środki finansowe na nowoczesne urządzenia i aparaturę medyczną

            szpital W dniu 02.02.2017 roku w „Szpitalu Giżyckim” Sp. z o.o. odbyło się spotkanie informacyjne Zarządu giżyckiego szpitala z wójtami i burmistrzami oraz starostami powiatu giżyckiego. Podczas spotkania przedstawione zostały dotychczasowe efekty  wspólnych działań na rzecz szpitala wspieranych finansowo przez samorządy gminne i Powiat. Zarządca zapoznał zaproszonych gości ze zrealizowanymi inwestycjami oraz projektami przygotowywanymi aktualnie. Goście odwiedzili również pracownię RTG, w której funkcjonuje zmodernizowany sprzęt rtg  z funkcji analogowej na cyfrową. Inwestycję tę o wartości 319.326 zł, zrealizowano wyłącznie dzięki wsparciu finansowym samorządów : Powiatu Giżyckiego, Gminy Miejskiej Giżycko, Gminy Giżycko, Gminy Miłki, Gminy Wydminy oraz Gminy Kruklanki.

Rozmawiano także o dalszych zamierzeniach szpitala, jego problemach i  planach na przyszłość. Przedstawiono sytuację w obliczu zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej i uzyskaniu przez placówkę giżycką statusu szpitala sieciowego na poziomie II. Jest to duża szansa na dalszy w miarę spokojny rozwój placówki, pod warunkiem ustabilizowania bieżących kosztów działalności. Szpital ma bowiem szansę uzyskać zamówienie poza konkursem na najbliższe 4 lata. Jest jednym z 3 placówek w województwie o takim zakresie świadczeń, który otwiera drogę do bezpiecznego funkcjonowania w „sieci szpitali”, z gwarancją finansowania wszystkich realizowanych obecnie usług na tzw poziomie II.
Ponadto trwają prace nad wymianą agregatu prądotwórczego. Placówka przeprowadza postępowanie związane z zakupem nowoczesnego agregatu z samostartem, który zamieni wreszcie wysłużony już wieloletni agregat silnika czołgowego. Koszt przewidywany zakupu i montażu nowego agregatu przekroczy 300 tys. zł. Samorządy wstępnie zadeklarowały chęć wsparcia Powiatu Giżyckiego w zakupie tego urządzenia. Powiat Giżycki przeznaczył na ten cel w budżecie tegorocznym 150 tys zł.

Przygotowywane są również wnioski wraz z dokumentacjami do konkursów o granty UE w programach regionalnych i krajowych. Do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko szpital aplikuje m.in . o wyposażenie placówki w nowy tomograf, a w ramach programu regionalnego złożony zostanie wniosek na dalszą rozbudowę placówki o kolejne piętro i przeniesienie tam jednego z oddziałów.

gmina herbherb_Giżycko herb_Kruklanki herb_Miłki herb_Wydminy herb