Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy Razem!

W dniu dzisiejszym (8 luty) szkoły i inne placówki edukacyjne organizują zajęcia pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Jest to coroczne wydarzenie organizowane z inicjatywy Komisji Europejskiej.

W tym roku do inicjatywy przystąpiły trzy placówki, których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki: II Liceum Ogólnokształcące w Giżycku, Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Giżycku.

Bezpieczeństwo w sieci staje się coraz większym wyzwaniem. Zdalne lekcje, zdalna praca, wirtualne urzędy i sklepy – nasze życie przenosi się coraz bardziej do internetu i tym ważniejsze stają się wydarzenia, takie jak Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i lokalnym..
Główny celem Dnia Bezpiecznego Internetu jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz:
• bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych,
• zaznajomienia rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online,
• promowania pozytywnego wykorzystywania internetu wśród wszystkich użytkowników sieci.
Obchodom święta towarzyszą wydarzenia edukacyjne, które dążą do upowszechniania wiedzy dotyczącej problematyki bezpieczeństwa w internecie w szczególności dzieci i młodzieży.
Ze względu na trwającą epidemię, w 2022 roku konferencja z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 2022 odbędzie się 8 lutego o godz. 16.00, wyłącznie w formule online.
Transmisja będzie dostępna bez konieczności logowania na stronie dbi.pl oraz na platformie facebook na profilu Polskiego Centrum Programu „Safer Internet”.
Obchody akcji związane z dostępnymi wydarzeniami oraz realizowanymi wraz z uczniami działaniami będą trwały przez cały luty i marzec 2022 r.
Na stronie wydarzenia znajdują się szczegółowe informacje związane z obchodami DBI 2022, w tym m.in:
• Informacja nt. Konferencji DBI 2022 – adresowana do przedstawicieli sektora edukacyjnego, organizacji pozarządowych i wszystkich osób zainteresowanych bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w internecie.
• Spektakle z Plikiem i Folderem – możliwość udziału w jednym z pięciu spektakli przeznaczonych dla uczniów, po obowiązkowym zarejestrowaniu lokalnej inicjatywy DBI 2022 (wymagana rejestracja).
• DBI.pl – zgłoś swoją inicjatywę! – wszystkie zgłaszane działania można realizować od lutego do końca marca 2022 r.
• Mapa inicjatyw DBI– informacje o zgłaszanych inicjatywach.
• Pakiety edukacyjne – materiały edukacyjne i promocyjne do przeprowadzenia zajęć o bezpieczeństwie w sieci.

dzień bezpiecznego internetu - logo