Dzień Edukacji Narodowej 2022

Dzień Edukacji Narodowej był okazją do wyrażenia podziękowań i życzeń pracownikom oświaty. W uroczystościach wziął udział Wicestarosta Mateusz Sieroński. Powiatowe obchody DEN zorganizowane zostały w Szkole Muzycznej. Nagrody Starosty za wyróżniającą pracę otrzymali nauczyciele: Marzanna Lech z Zespołu Szkół Zawodowych, Marta Fedusio z Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu, Anna Gałczyńska z Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych, Katarzyna Wójtowicz ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Elżbieta Bogdańska z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Alina Ożańska z Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji, Martyna Michalkiewciz z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, Mariola Plaugo z I Liceum Ogólnokształcącego, Marta Buczyńska z II Liceum Ogólnokształcącego.

Nagrody Starosty otrzymali też dyrektorzy naszych szkół – Małgorzata Rakowska-Ożga, Jarosław Kulhawik, Jerzy Janowski, Justyna Matelak, Beata Bobieni, Bożena Giedziuszewicz, Iwona Motus, Iwona Rosa, Anna Dec.

Wszystkim nagrodzony gratulujemy !!!! Gościem uroczystości był młody pianista – Tomasz Zubowicz, którego wykonanie utworów na długo pozostanie w naszej pamięci.

Ponadto w Dniu Edukacji Narodowej dyrektorzy szkół zawodowych wręczyli DIAMENTY 2022 pracodawcom, którzy w sposób wzorowy organizują praktyki zawodowe uczniom naszych szkół. W kategorii „Pracodawca przyjazny zawodowcom” wyróżnienia otrzymali: Mała gastronomia Jolanty Podgórskiej, zakład stolarski Andrzeja Daszkiewicza, Hydramet, Urząd Miejski, Urząd Skarbowy, Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital w Węgorzewie. Za wieloletnią współpracę ze szkołami zawodowymi DIAMENTEM 2022 w kategorii „Przyjaciel zawodowców” nagrodzono Annę Skass – byłego dyrektora Urzędu Pracy w Giżycku.

O wydarzeniu można przeczytać również w Gazecie Giżyckiej:

https://gazetaolsztynska.pl/gizycko/874249,Diamenty-2022-przyznane.html

 

Źródło: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku