Dzień Edukacji Narodowej w ZSKŚiA

 

 

Miejsce: hala sportowa ZSKŚiA w Giżycku

PROGRAM POWIATOWYCH OBCHODÓW DNIA EDUKACJI NARODOWEJ w ZSKŚiA w GIŻYCKU

12:00 – 12:05 – powitanie zaproszonych gości

12:05 – 12:30 – przemówienia: p. Dyrektora ZSKŚiA Jarosława Kulhawika, Starosty Powiatu Giżyckiego p. Mirosława Drzażdżewskiego, przedstawiciela Delegatury Kuratorium Oświaty w Ełku, przedstawiciela Rady Rodziców w ZSKŚiA, przedstawicieli SU w ZSKŚiA.

12:30 – 13:15 – część artystyczna w wykonaniu uczniów ZSKŚiA

13:15 – 13:30 – wręczenie nagród wyróżnionym nauczycielom przez Starostę Powiatu Giżyckiego p. Mirosława Drzażdżewskiego

13:30 – 13:45 – wręczenie nagród pracownikom szkoły przez Dyrektora ZSKŚiA Jarosława Kulhawika

13:45 – 14:00 – podziękowania i życzenia składane przez zaproszonych gości.

od 14:00 – poczęstunek dla wszystkich gości w świetlicy internatu ZSKŚiA.