Dzień Języków Obcych w Zespole Szkół Zawodowych

25 marca br. w Zespole Szkół Zawodowych odbył się Dzień Języków Obcych. W tym dniu szkoła wzięła udział w międzynarodowym  projekcie „Deutsch Wagen Tour” realizowanym przez Goethe – Institut promujący język niemiecki oraz kraj naszych zachodnich sąsiadów  wśród młodych osób w Polsce. Uczniowie przygotowali część artystyczno-rozrywkową połączoną z quizem językowym i konkursem piosenki obcojęzycznej. Zwycięzcy powyższych konkursów zostali nagrodzeni przez „Deutsch Wagen Tour”.

I miejsce w konkursie piosenki zajęła Marta Gwara z kl. II B Technikum (zaprezentowała piosenkę w języku francuskim)

II miejsce zajęła Michalina Błaszczyk z kl. I B, Inga Barżykowska i Kamila Łazowska z kl. III C Technikum (wykonały piosenkę w języku angielskim)

III miejsce zajęli Anna Kulimowska, Kinga Mingielewicz, Arkadiusz Krawel i Piotr Styczyński  z kl. II A Technikum (zaśpiewali piosenkę w języku rosyjskim).

Zwycięzcami quizu językowego zostali: Barbara Kalata kl. III B Technikum i Kamil Świderski z kl. I B Technikum.

Po części artystycznej odbyły się warsztaty z „Deutsch Wagen Tour”. Zajęcia zostały poprowadzone w sposób niestandardowy poprzez zabawę, gry, animacje językowe i konkursy. Uczniowie z pełnym zaangażowaniem wykonywali rozmaite językowe zadania, między innymi malowali portrety ucząc się przy okazji słówek związanych z częściami ciała. Były także zabawy z chustą animacyjną, które miały na celu zwiększenie efektywności uczenia poprzez ruch i zabawę.

Spotkanie z DWT uzmysłowiło młodzieży jak ważną rolę pełni znajomość języków obcych we współczesnym świecie. Zajęcia przebiegały w miłej atmosferze. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy gadżet.

———————————————————————–

Goethe-Institut:

Poprzez realizację projektu „Deutsch-Wagen-Tour” chcemy przyczynić się do wzrostu popularności języka niemieckiego w Polsce. Istotą kampanii jest 5 jeżdżących po Polsce oznakowanych samochodów z naszymi lektorami oraz rożnymi materiałami i sprzętem audiowizualnym. Będziemy współorganizować na terenie placówek oświatowych, centrów kultury lub w innych nadających się do tego celu miejscach, imprezy promujące język niemiecki oraz kraj naszych zachodnich sąsiadów. Możemy również współuczestniczyć w lokalnych przedsięwzięciach.

Stałymi punktami postojowymi samochodów są następujące miasta: Poznań, Wrocław, Kraków, Lublin i Olsztyn, jednakże auta poruszają się po całym kraju i mogą dotrzeć nawet do najbardziej odległych zakątków. Realizacja projektu przewidziana jest na 3 lata.

Podstawowym wyposażeniem aut są różnego rodzaju pomoce naukowe, podręczniki, płyty z muzyką i filmami oraz drobne prezenty. Będzie można zastosować je jako urozmaicenie zajęć i imprez lub rozdać uczniom jako nagrody. Naszych lektorów można zaprosić też do uczestnictwa w spotkaniach z rodzicami, konsultacjach z nauczycielami i rodzicami, w czasie których chętnie poinformują o korzyściach wynikających ze znajomości języka niemieckiego.