Dzień Myśli Braterskiej

26 lutego br. 5 Drużyna Nieprzetartego Szlaku „Słoneczne Pieguski” wzięła udział w Dniu Myśli Braterskiej organizowanej przez Hufiec ZHP Giżycko. Każda drużyna wystąpiła z wybraną przez siebie piosenką harcerską. Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychpwawczego w Giżycku zaśpiewali piosenkę pt. Śpiewogranie. Był to też czas podsumowania minionego roku działalności drużyn oraz wręczenie podziękowań.

 

Źródło informacji: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Giżycku