Dzień otwarty w Szkole Policealnej

W dniach 26 marca i 13 kwietnia 2013 r. w Szkole Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku odbył się Dzień Otwarty. Szkołę odwiedziło około 200 osób, w tym uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe zainteresowane zdobyciem nowego, atrakcyjnego zawodu. Podczas tych dni goście obejrzeli pokazy udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, masaże lecznicze, zabiegi fizykalne i kosmetyczne oraz nowoczesną pracownię farmaceutyczną. Ponadto zwiedzający zapoznali się z realizowanymi projektami unijnymi i możliwością udziału w nich od przyszłego roku szkolnego. 

 

Tekst: Agnieszka Patejuk
Fot. Archiwum Szkoły Policealnej im. H. Chrzanowskiej w Giżycku