Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

 

 

Termin: 27 stycznia 2012 r.; godz. 11:00

Miejsce: Sala konferencyjna Nr 52 Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
Aleja J. Piłsudskiego 7/9

Program:

11:00 – 11:10 – występ artystyczny
11:10 – 11:20 – otwarcie obchodów i przywitanie zaproszonych gości Pana Zdzisława Szczepkowskiego – Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie
11:20 – 11:30 – wystąpienie Pani Czesławy Ostrowskiej – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie
11:30 – 11:40 – wystąpienie Pana Jacka Protasa – Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego
11:40 – 11:50 – wystąpienie Pana Mariana Podziewskiego – Wojewody Warmińsko – Mazurskiego
11:50 – 12:00 – wystąpienie Pana Zdzisława Szczepkowskiego – Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie
12:00 – 14:00 – uroczyste wręczenie Medali za Długoletnią Służbę
14:00 – 14:15 – występ artystyczny
14:15 – 14:30 – uroczyste wręczenie Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego
14:30 – 14:45 – występ artystyczny
14:45 – 16:00 – poczęstunek