Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, w dniu dzisiejszym (21.11.br.) Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski wraz z Wicestarostą Mateuszem Sierońskim i członkami Zarządu Powiatu Beatą Kurowicką i Marianem Lemechą spotkali się w Starostwie Powiatowym z dyrektor Domu Pomocy Społecznej Lucyną Pietranis, dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy Małgorzatą Dziawer, dyrektor Domu dla Dzieci „Jaś, Małgosia, Wojtek” Bernadettą Wojtuń, dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Zbigniewem Piestrzyńskim oraz dyrektorem Zakładu Aktywności Zawodowej Ryszardem Chodakowskim, by podziękować za pełną zaangażowania i empatii pracę na rzecz drugiego człowieka.

Spotkanie było okazją do złożenia życzeń, podziękowań a także wyrazów uznania za niełatwą, ale jakże pożyteczną i odpowiedzialną pracę, za wyrozumiałość i wielkie serce w realizowaniu działań na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia. Formą wyróżnienia za trud pracy i zaangażowanie były wręczone listy gratulacyjne, kwiaty oraz upominki. Starosta prosił dyrektorów o przekazanie życzeń i podziękowań wszystkim pracownikom placówek socjalnych Powiatu Giżyckiego.