Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, który przypada 21 listopada, Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski wraz z Wicestarostą Mateuszem Sierońskim i członkiem Zarządu Powiatu Marianem Lemechą zaprosili do Starostwa Powiatowego dyrektor Domu Pomocy Społecznej Lucynę Pietranis, dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy Małgorzatę Dziawer, dyrektor Domu dla Dzieci „Jaś, Małgosia, Wojtek” Bernadettę Wojtuń, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Zbigniewa Piestrzyńskiego oraz dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej Ryszarda Chodakowskiego, by podziękować za pełną zaangażowania i empatii pracę na rzecz drugiego człowieka.

Spotkanie było okazją do złożenia życzeń, podziękowań a także wyrazów uznania za niełatwą, ale jakże pożyteczną i odpowiedzialną pracę, za wyrozumiałość i wielkie serce w realizowaniu działań na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia. Starosta prosił dyrektorów o przekazanie życzeń i podziękowań wszystkim pracownikom placówek socjalnych Powiatu Giżyckiego.