„Dzień Przedsiębiorczości” ZSKŚIA

dzień 120 kwietnia uczniowie klasy I, II i III ZSKŚiA w Giżycku, kształcący się w zawodzie technik agrobiznesu, wzięli udział w ogólnopolskim programie „Dzień przedsiębiorczości”. Program organizowała, już po raz trzynasty Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości. W tym dniu 64 uczniów zamiast do szkoły udało się do zakładów pracy, aby przez kilka godzin obserwować pracę w interesującym ich zawodzie. W ten sposób uczniowie mieli szansę zweryfikowania swoich wyobrażeń, pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach i predyspozycjach niezbędnych do wykonywania konkretnego zawodu. Każdy z uczniów otrzymał konsultanta, który opowiedział o obowiązkach, zadaniach i codziennym dniu na swoim stanowisku pracy – stanowisku, które uczeń chciał poznać.

dzień 2 dzień 1