Dzień Samorządu Terytorialnego

27 maja 2024 roku obchodzimy 34. rocznicę pierwszych wyborów samorządowych. Dzień upamiętniający to niezwykle ważne wydarzenie został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Dniem Samorządu Terytorialnego.

Z tej okazji pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim mieszkańcom Powiatu Giżyckiego, wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w Giżycku oraz pracownikom innych jednostek samorządu terytorialnego, radnym, sołtysom, członkom rad sołeckich, organizacjom pozarządowym, przedsiębiorcom i innym podmiotom, które współtworzą samorząd naszej „Małej Ojczyzny”. Przyjmijcie Państwo ogromne podziękowania za 34-letnią owocną współpracę, która przyczyniła się do wspaniałego rozkwitu naszych Gmin i Powiatu.

Życzymy wszystkim Państwu dużo wytrwałości oraz samych sukcesów w pracy zawodowej i w życiu osobistym, aby wspólne wysiłki były zawsze zauważane i doceniane przez społeczeństwo.

Mirosław Dariusz Drzażdżewski – Starosta Giżycki
Monika Łępicka-Gij – Przewodnicząca Rady Powiatu w Giżycku
Mateusz Sieroński – Wicestarosta Giżycki