Dzień Seniora w Giżycku

Jesienią seniorzy mają aż trzy okazje do świętowania. Dzień Seniora obchodzony jest w kilku wariantach na poziomie globalnym i lokalnym: 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 października jako Europejski Dzień Seniora oraz 14 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora. Wszystkie te daty mają jednak wspólny cel – kształtować społeczne postrzeganie osób starszych oraz podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie im godnego życia. Do najważniejszych zadań należy walka z wykluczeniem osób w podeszłym wieku, ułatwienie dostępu do opieki medycznej, a także do pełnego życia kulturalnego i społecznego.

W sobotę 9 października br. w Klubie Seniora w Giżycku seniorzy obchodzili swoje święto. Wzięli w nim również udział zaproszeni goście. Najlepsze życzenia przekazali seniorom m.in. Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski, Burmistrz Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz, Wójt Gminy Giżycko Marek Jasudowicz.

Był polonez, program artystyczny, tańce i wspólne biesiadowanie. Nagrodzono najstarszych seniorów w klubie oraz wręczono odznaki honorowe za szczególne zasługi dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Wszystkim Seniorom życzymy długich lat życia w dobrym zdrowiu, wypełnionych szacunkiem, życzliwością i miłością najbliższych. Niech czas emerytury będzie dla Państwa czasem aktywności, rozwijania pasji i zainteresowań a każdy dzień dostarcza Państwu uśmiechu i radości.

 

Autor zdjęć: Katarzyna Tomaszewicz, Gazeta Giżycka