Dzień Sybiraka

18 września br. obchodziliśmy w Giżycku 76. rocznicę napaści sowieckiej na Polskę i Dzień Sybiraka. W uroczystościach wzięli udział także Mirosław Dariusz Drzażdżewski – Wicestarosta Giżycki i Henryk Dadełło – Radny Rady Powiatu w Giżycku.

Uroczystość rozpoczęła msza święta w parafii wojskowo – cywilnej pw. Ducha św. Pocieszyciela. Następnie wojskowa asysta honorowa, sztandary szkół oraz wszyscy uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik poświęcony Żołnierzom Armii Krajowej i Sybirakom. Zebrani wysłuchali hymnu państwowego oraz hymnu Sybiraka. W imieniu Burmistrza Miasta zebranych przywitał Arkadiusz Połojański – Sekretarz Miasta. Wręczono odznaczenia. Odczytany został Apel Pamięci i oddana salwa honorowa. Na koniec uroczystości delegacje władz powiatowych, miejskich, gminnych, jednostek wojskowych regionu oraz szkół i organizacji pozarządowych złożyły wiązanki pod pomnikiem.