Dziś regaty i siatkówka – kolejny etap projektu „Sport dla wszystkich” Powiatu Giżyckiego z Alytusem na Litwie

Powiat Giżycki/Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych jest realizatorem projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A  Litwa-Polska 2014-2020 pn. „Sport dla wszystkich”.

Jednym z działań projektu są spotkania online grupy polskich i litewskich nauczycieli wychowania fizycznego o tematyce – wychowanie fizyczne w nauczaniu zdalnym. Celem działania jest wymiana doświadczeń i dzielenie się swoim warsztatem pracy stworzonym w czasie zdalnego prowadzenia zajęć. Do tej pory odbyło się 5 spotkań.

W dniu dzisiejszym tj. środa 07 bm. nasi partnerzy z zaprzyjaźnionego Alytusa na Litwie goszczą w Giżycku. Pierwszym z punktów programu pobytu są regaty. Postanowiono wspólnie, że skład załóg będzie polsko-litewski, a nad całością czuwać będzie znakomity sędzia żeglarski Andrzej Szocik. Po zakończeniu regat wszyscy uczestnicy przeniosą się na boisko do siatkówki plażowej, a całość sportową zakończy przeciąganie liny.

Wszystkich uczestników, wśród których jest także Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski oraz radni Rady Powiatu Giżyckiego  przywitała wspaniała słoneczna pogoda. Regaty właśnie trwają (wg stanu na godz. 12.47).