E-biuletyn Centrum Animacji Społecznej

Zapraszamy do zapoznania się z e-biuletynem opracowanym przez Centrum Animacji Społecznej.

W biuletynie m.in.:

  1. Informacja o projekcie „Centrum Animacji Społecznej – miejscem rozwoju organizacji”
  2. Informacja o możliwościach nieodpłatnego wsparcia dla członków organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz kół gospodyń wiejskich
  3. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
  4. Informacja o konkursach grantowych dla organizacji pozarządowych
  5. Informacja o tarczy antykryzysowej dla III sektora

Centrum Animacji Społecznej E-biuletyn marzec 2020