E-kancelaria – rozpoczynamy pożegnanie tradycyjnego, papierowego obiegu pism

Starostwo Powiatowe w Giżycku w ramach realizacji projektu „Cyfrowe Mazury” uruchomiło jedno z głównych elementów systemu Elektronicznej Obsługi Klienta – E-kancelarię. Trwają szkolenia oraz uruchamianie wszystkich elementów systemu elektronicznego obiegu dokumentów.

E-kancelaria w znaczący sposób zmienia efektywność pracy i obniża koszty działania dzięki zastosowaniu narzędzi do skanowania poczty przychodzącej. Umożliwia elektroniczną dystrybucję korespondencji wraz z dokumentami wchodzącymi w jej skład. Elektroniczna kancelaria eliminuje ręczną obsługę czynności związanych z tradycyjnym, papierowym obiegiem pism. Głównym założeniem rozwiązania jest maksymalne usprawnienie procesów związanych z obsługą korespondencji oraz łatwy i szybki dostęp do zgromadzonych, zdigitalizowanych dokumentów, które dotychczas miały postać tradycyjną.

Moduły E-kancelarii to: stanowisko do obsługi EZD (Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją), szybki skaner dokumentów, czytnik kodów oraz drukarka kodów.

Działanie realizowane jest w ramach projektu „Cyfrowe Mazury”, którego jednym z uczestników jest Powiat Giżycki. Projekt zakłada budowę rozwiązań e-administracji w 12 JST: gminy Węgorzewo, Pozezdrze, Giżycko, Miasto Giżycko, Miłki, Orzysz, Ruciane-Nida, Mikołajki, Mrągowo, Miasto Mrągowo, Ryn, Powiat Giżycki. Projekt ma istotne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wypracowania regionalnego modelu elektronicznej administracji w województwie warmińsko-mazurskim. Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom oraz turystom obszaru funkcjonalnego WJM lepszego dostępu do szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną.

Równolegle rozpoczęliśmy instalacje komputerów z aplikacją do elektronicznego obiegu dokumentów EZD PUW w poszczególnych wydziałach Starostwa Powiatowego. Pierwsze nowe stanowisko działa już w Wydziale Spraw Obywatelskich. Konfiguracja i testowanie całego systemu potrwa kilka miesięcy.