Przewodnik po e-usługach

WITAMY NA STRONACH E-URZĘDU

Informujemy Państwa, iż w dniu 01.07.2022 w Starostwie powiatowym w Giżycku wprowadzono elektroniczny obieg dokumentów (EZD PUW) jako system wspierający tradycyjny, papierowy obieg dokumentów. Poniżej pełna treść zarządzenia Starosty Giżyckiego w tej sprawie:

Zarządzenie nr 14.2021 z 28.06.2021r. w sprawie wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów

 

Przekazujemy do Państwa dyspozycji portal z pełnym zakresem usług elektronicznych administracji publicznej, jakie  w chwili obecnej realizowane są w Starostwie Powiatowym w Giżycku.   Cała zakładka podzielona jest na:

1. Przewodnik po e-usługach

2. e-formularze z portalu Cyfrowe Mazury , które można wypełnić i wysłać na elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) urzędu,  po podpisaniu podpisem profilem zaufanym lub certyfikowanym.

3. formularze i  opisy procedur załatwienia sprawy w formie tradycyjnej-papierowej (do ściągnięcia z BIP)

4. E-PUAP

 W zakładce „e- formularze” klient zostanie przeniesiony na portal Cyfrowe Mazury, na którym udostępnione są usługi elektroniczne.

W zakładce „formularze papierowe” znajdziecie Państwo wszystkie formularze, niezbędne do załatwienia sprawy w naszym Urzędzie w sposób tradycyjny – osobiście oraz uzyskacie informację o procedurze jej przebiegu. W kolumnie z lewej strony znajdują się kolejne formularze niezbędne do wszczęcia postępowań,a w kolumnie z prawej nazwy wydziałów, które załatwiają sprawę. Po kliknięciu na wydział Klient przenosi się do tego wydziału, w którym załatwiana jest dana sprawa. Klient ma możliwość wypełnienia i wydrukowania interesującego go formularza, w celu dalszego osobistego załatwienia sprawy w Urzędzie. Klient uzyska również informację gdzie i w jaki sposób musi załatwić daną sprawę, jakie są wymagania dotyczące terminów, skompletowania dokumentów, załączników do danej sprawy, itp.

W zakładce „E-PUAP” znajdziecie Państwo dostęp do Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, za pomocą której można uzyskać bezpłatny podpis elektroniczny zwany Profilem Zaufanym, a następnie załatwiać wszelkie sprawy urzędowe drogą elektroniczną.
W dniu 22 maja weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie potwierdzania ,przedłuzania ważności ,wykorzystywania i unieważniania Profilu Zaufanego Epuap (DzU. nr 93,poz.547 z 2011r). Umożliwia ono potwierdzanie w jednostkach uprawnionych zarejestrowanych na stronie www.epuap.gov.pl Profilu Zaufanego, równoważnego prawnie podpisowi certyfikowanemu. Profil Zaufany to zestaw informacji identyfikujących i opisujących osobę, będącą użytkownikiem konta na Platformie Usług Administracji Publicznej ( ePUAP ).

Jak przebiega procedura rejestracji na portalu E-PUAP?

Klikacie Państwo na zakładkę E-PUAP na naszej stronie lub wchodzicie na stronę www.epuap.gov.pl. W górnej części ekranu poprzez opcję „Zarejestruj się” należy założyć własne konto, w trakcie którego Klient otrzyma indywidualny login i hasło. W tym momencie możemy już przystąpić do czynności związanych z uzyskaniem bezpłatnego podpisu elektronicznego (Profilu Zaufanego).
Za pomocą nadanego loginu i hasła wystarczy zalogować się na stronie www.epuap.gov.pl,  złożyć wniosek o Profil Zaufany ePUAP (poprzez zakładkę „Załóż profil”),a następnie udać się osobiście i  potwierdzić swoje dane osobowe w jednostkach będących Punktami Potwierdzeń (tj. jednostki ZUS, urzędy skarbowe, urzędy wojewódzkie oraz konsulaty ). W Giżycku można już potwierdzać Profil Zaufany w Urzędzie Skarbowym (pokój  22), w Olsztynie w Urzędzie Wojewódzkim (w pomieszczeniu nr 2 w segmencie A1). Należy wziąć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość oraz ewentualnie wydruk wniosku o nadanie Profilu Zaufanego, który otrzyma każdy wnioskodawca na swój adres e-mail, zgłoszony w formularzu (nie jest on jednak konieczny). Cała procedura może być załatwiona w ciągu 1 godziny.

Od tego momentu dysponujemy swoim Profilem Zaufanym jako pełnoprawnym podpisem elektronicznym w kontaktach z wszystkimi urzędami w kraju w celu załatwienia spraw będących w zakresie ich kompetencji.

Jak możemy załatwić sprawę drogą elektroniczną posiadając już Profil Zaufany?

1. Zgodnie z instrukcją powyżej ściągamy z Zakładki „e-formularze” potrzebny nam formularz wniosku, wypełniamy go i zapisujemy elektronicznie. W razie potrzeby przygotowujemy dodatkowe załączniki w wersji elektronicznej na komputerze domowym,

2. Logujemy się na portal www.epuap.gov.pl,

3. Po zalogowaniu w wyszukiwarce portalu www.epuap.gov.pl wbijamy hasło „Giżycko”. Znajdziemy tam formularz uniwersalny Starostwa Powiatowego w Giżycku, który umożliwia obecnie składanie uprzednio przygotowanego wniosku (zgodnie z opisem w pkt 1)

4. Wybieramy przycisk „przejdź do formularza” i wypełniamy go treścią oraz w miejscu „Załączniki” dołączamy wszystkie uprzednio przygotowane dokumenty.

5. Wybieramy opcję „Zapisz i przejdź dalej”

6. Następnie w oknie „Podpis dokumentu” wybieramy opcję „Podpisz profilem zaufanym”

7. Po potwierdzeniu otrzymamy na swoją pocztę elektroniczną 40-znakowy  kod, który za pomocą opcji kopiuj/wklej wprowadzamy do okienka „Kod weryfikacyjny” i wybieramy opcję „Zatwierdź”

8. Końcowym działaniem jest wybranie opcji „Wyślij”

W tym momencie cała nasza dokumentacja zostaje przesłana na elektroniczną skrzynkę podawczą Starostwa Powiatowego w Giżycku i zgodnie z kompetencjami przekazana na odpowiednie stanowisko. Rozpoczyna się zgodna z Kodeksem Postępowania Administracyjnego procedura.

Oczywiście całą procedurę możemy wykonać również posiadając kwalifikowany podpis elektroniczny. EPUAP pozwala również na przesłanie wniosku bez podpisu elektronicznego. Do wszczęcia sprawy konieczne jest jednak stawienie się w Urzędzie i złożenie na dokumentach własnoręcznego podpisu.

Cały obieg dokumentów w skrócie wygląda następująco (za portalem EPUAP):