Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy. Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) – najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie.. Szczegóły poniżej...

Przewodnik po e-usługach

WITAMY NA STRONACH E-URZĘDU

Przekazujemy do Państwa dyspozycji portal z pełnym zakresem usług elektronicznych administracji publicznej, jakie  w chwili obecnej realizowane są w Starostwie Powiatowym w Giżycku.   Cała zakładka podzielona jest na:

1. Przewodnik po e-usługach

2. e- formularze

3. E-PUAP

4. Cyfrowy Urząd

W zakładce „E-formularze” znajdziecie Państwo wszystkie formularze, niezbędne do załatwienia sprawy w naszym Urzędzie oraz uzyskacie informację o procedurze jej przebiegu. W kolumnie z lewej strony znajdują się kolejne formularze niezbędne do wszczęcia postępowań. Po kliknięciu na nie Klient ma dwie możliwości:

– ściągnięcia formularza na własny komputer, wypełnienia i dalszego rozporządzania nim drogą elektroniczną (poprzez opcję „zapisz” lub „zapisz jako”) , lub

– wypełnienia i wydrukowania w celu dalszego osobistego załatwienia sprawy w Urzędzie (np. poprzez opcję „otwórz”).

Po kliknięciu na pole w kolumnie prawej Klient uzyska informację gdzie i w jaki sposób musi załatwić daną sprawę, jakie są wymagania dotyczące terminów, skompletowania dokumentów, załączników do danej sprawy, itp.

W zakładce „E-PUAP” znajdziecie Państwo dostęp do Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, za pomocą której można uzyskać bezpłatny podpis elektroniczny zwany Profilem Zaufanym, a następnie załatwiać
wszelkie sprawy urzędowe drogą elektroniczną.
W dniu 22 maja weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie potwierdzania ,przedłuzania ważności ,wykorzystywania i unieważniania Profilu Zaufanego Epuap (DzU. nr 93,poz.547 z 2011r). Umożliwia ono potwierdzanie w jednostkach uprawnionych zarejestrowanych na stronie www.epuap.gov.pl Profilu Zaufanego, równoważnego prawnie podpisowi certyfikowanemu. Profil Zaufany to zestaw informacji identyfikujących i opisujących osobę, będącą użytkownikiem konta na Platformie Usług Administracji Publicznej ( ePUAP ).

Jak przebiega procedura rejestracji na portalu E-PUAP?

Klikacie Państwo na zakładkę E-PUAP na naszej stronie lub wchodzicie na stronę www.epuap.gov.pl. W górnej części ekranu poprzez opcję „Zarejestruj się” należy założyć własne konto, w trakcie którego Klient otrzyma indywidualny login i hasło. W tym momencie możemy już przystąpić do czynności związanych z uzyskaniem bezpłatnego podpisu elektronicznego (Profilu Zaufanego).
Za pomocą nadanego loginu i hasła wystarczy zalogować się na stronie www.epuap.gov.pl,  złożyć wniosek o Profil Zaufany ePUAP (poprzez zakładkę „Załóż profil”),a następnie udać się osobiście i  potwierdzić swoje dane osobowe w jednostkach będących Punktami Potwierdzeń (tj. jednostki ZUS, urzędy skarbowe, urzędy wojewódzkie oraz konsulaty ). W Giżycku można już potwierdzać Profil Zaufany w Urzędzie Skarbowym (pokój  22), w Olsztynie w Urzędzie Wojewódzkim (w pomieszczeniu nr 2 w segmencie A1). Należy wziąć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość oraz ewentualnie wydruk wniosku o nadanie Profilu Zaufanego, który otrzyma każdy wnioskodawca na swój adres e-mail, zgłoszony w formularzu (nie jest on jednak konieczny). Cała procedura może być załatwiona w ciągu 1 godziny.

Od tego momentu dysponujemy swoim Profilem Zaufanym jako pełnoprawnym podpisem elektronicznym w kontaktach z wszystkimi urzędami w kraju w celu załatwienia spraw będących w zakresie ich kompetencji.

Jak możemy załatwić sprawę drogą elektroniczną posiadając już Profil Zaufany?

1. Zgodnie z instrukcją powyżej ściągamy z Zakładki „e-formularze” potrzebny nam formularz wniosku, wypełniamy go i zapisujemy elektronicznie. W razie potrzeby przygotowujemy dodatkowe załączniki w wersji elektronicznej na komputerze domowym,

2. Logujemy się na portal www.epuap.gov.pl,

3. Po zalogowaniu w wyszukiwarce portalu www.epuap.gov.pl wbijamy hasło „Giżycko”. Znajdziemy tam formularz uniwersalny Starostwa Powiatowego w Giżycku, który umożliwia obecnie składanie uprzednio przygotowanego wniosku (zgodnie z opisem w pkt 1)

4. Wybieramy przycisk „przejdź do formularza” i wypełniamy go treścią oraz w miejscu „Załączniki” dołączamy wszystkie uprzednio przygotowane dokumenty.

5. Wybieramy opcję „Zapisz i przejdź dalej”

6. Następnie w oknie „Podpis dokumentu” wybieramy opcję „Podpisz profilem zaufanym”

7. Po potwierdzeniu otrzymamy na swoją pocztę elektroniczną 40-znakowy  kod, który za pomocą opcji kopiuj/wklej wprowadzamy do okienka „Kod weryfikacyjny” i wybieramy opcję „Zatwierdź”

8. Końcowym działaniem jest wybranie opcji „Wyślij”

W tym momencie cała nasza dokumentacja zostaje przesłana na elektroniczną skrzynkę podawczą Starostwa Powiatowego w Giżycku i zgodnie z kompetencjami przekazana na odpowiednie stanowisko. Rozpoczyna się zgodna z Kodeksem Postępowania Administracyjnego procedura.

Oczywiście całą procedurę możemy wykonać również posiadając kwalifikowany podpis elektroniczny. EPUAP pozwala również na przesłanie wniosku bez podpisu elektronicznego. Do wszczęcia sprawy konieczne jest jednak stawienie się w Urzędzie i złożenie na dokumentach własnoręcznego podpisu.

Cały obieg dokumentów w skrócie wygląda następująco (za portalem EPUAP):
W zakładce „Cyfrowy Urząd” (CU) Klient znajdzie dostęp do skrzynki podawczej jednostek samorządu terytorialnego z Województwa Warmińsko –Mazurskiego. Cyfrowy Urząd, podobnie jak portal E-PUAP, służy do świadczenia usług drogą elektroniczną umożliwiając klientowi Urzędów interaktywne wypełnienie wniosku, wysyłanie i przyjmowanie korespondencji elektronicznej. Klient Urzędu zwany jest dalej Użytkownikiem. W chwili obecnej portal CU jest w fazie wdrażania. Nie jest więc możliwe  aktualnie używanie Profilu Zaufanego do załatwiania spraw przez portal CU, a jedynie Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego. Po uruchomieniu usług w pelnym zakresie z użyciem Profilu Zaufanego poinformujemy Państwa o  tej możliwości.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

SAMORZĄDY PARTNERSKIE POWIATU GIŻYCKIEGO

strona główna | BIP | kontakt | logowanie