Edukacja z wojskiem

W minionym tygodniu uczniowie klasy VIIIa, VIIIb oraz I-IIISB Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku wzięli udział w programie edukacyjno-obronnym przygotowanym i realizowanym przy współdziałaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Giżycku odwiedzili żołnierze 41 Batalionu Obrony Pogranicza, którzy przeprowadzili 3-lekcyjne szkolenie łączące teorię z praktyką.
Zajęcia zawierały treści z obszarów: wojskowości, obronności, bezpieczeństwa, pomocy medycznej oraz obrony cywilnej. Uczniowie zapoznani zostali m.in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz nawykami udzielania pomocy.
Celem programu „EDUKACJA Z WOJSKIEM” jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych.

 

Fot. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Brzechwy w Giżycku