Egzaminy w szkołach niezagrożone informują Starostę Giżyckiego dyrektorzy szkół…

        W dniu dzisiejszym tj wtorek 09.04.2019 odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Starosty Giżyckiego ds organizacji pracy szkół w czasie protestu nauczycieli. Podczas spotkania omówiona została sytuacja związana z możliwościami przeprowadzenia egzaminów gimnazjalnych. Egzaminy nie są zagrożone stwierdzają szefowie placówek. Na dzień dzisiejszy dyrektorzy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (MOS) i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU) potwierdzają gotowość do przeprowadzenia tych egzaminów .
    Pomimo sporych trudności działa również system wyżywienia uczniów w giżyckich szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki. Część personelu gospodarczego zrezygnowała z dalszego protestu i w dniu dzisiejszym przystąpiła do pracy. Ta sytuacja dotyczy Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu. W CKZiU w Giżycku zorganizowane są zajęcia dla słuchaczy, którzy docierają do szkoły. W CKZiU do egzaminu w środę przystąpi 16 uczniów. Początek egzaminów o godz. 9.00.  W MOS internat cały czas działa. Do egzaminu przystąpią tutaj 4 osoby. Również w pozostałych placówkach zorganizowane są zajęcia i turnieje sportowe. Zajęcia prowadzą dyrektorzy, zastępcy i nauczyciele którzy nie uczestniczą w strajku. W II L.O. strajkuje 81% personelu.
       Dyrektorzy zwracają jednak uwagę na pogłębiające się konflikty pomiędzy grupami nauczycieli, członków różnych związków zawodowych. Środowisko oświatowe dzieli się i jest to najbardziej niepokojące zjawisko na obecnym etapie protestu.