Egzaminy zawodowe w Szkole Policealnej

W dniach 11-14 stycznia br. słuchacze Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku zdawali egzaminy zawodowe z kwalifikacji MED.14 – świadczenie usług medyczno-pielęgniarskich i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej. Egzamin obejmował część pisemną w systemie elektronicznym oraz wykonanie zadania praktycznego w Ośrodku Egzaminacyjnym. Egzamin praktyczny przeprowadzono w czterech zmianach odbywających się przez kolejne trzy dni. Do egzaminu przystąpiło 34 słuchaczy kierunku opiekun medyczny. Pomimo ogromnego stresu zdających „pacjenci” zachowali stoicki spokój co przyczyni się, miejmy nadzieję, do sukcesu egzaminacyjnego słuchaczy. Trzymamy kciuki za wyniki egzaminu, które będą dostępne pod koniec marca 2024 r.

 

Źródło informacji: Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku