Ekologiczne Spytkowo

Ekologiczny Piknik Rodzinny Spytkowo 2019 wpisał się na stałe do kalendarza imprez. Z inicjatywy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie i Stowarzyszenia Aktywne Spytkowo po raz trzeci zorganizowano tę imprezę plenerową w ramach „Dni Otwartych Drzwi”. Piknik odbył się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina, Starosty Giżyckiego Mirosława Dariusza Drzażdżewskiego oraz Wójta Gminy Giżycko Marka Jasudowicza.

Mieszkańców i licznych gości (w ilości 261 osób przebywających na pikniku) przywitała Pani Marszałek Jolanta Piotrowska – członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pan Mateusz Sieroński Wicestarosta Giżycki, Pani Barbara Mazurczyk Wójt Gminy Miłki, Pani Skarbnik Monika Dębek reprezentowała Gminę Giżycko zaś ZUOK Pan Jerzy Mirosław Banach Przewodniczący Rady Nadzorczej. Po raz pierwszy na pikniku zaakcentowała swój udział spółka Koma z Ełku i Komenda Powiatowa Policji  w Giżycku.

W programie Pikniku były liczne atrakcje, między innymi „Mazurski Rajd Rowerowy – szlakiem Wójta Gminy Giżycko”, w którym wzięła udział liczna grupa rowerzystów. Osoby, które przybyły na wydarzenie bez swojego jednośladu z pewnością nie miały czasu na nudę. Organizatorzy zapewnili bogaty program artystyczny, między innymi wystąpił zespół artystyczny Uniwersytetu III Wieku z Miłek. Członkowie tego zespołu wystąpili również w strojach ekologicznych, co cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczestników. Strażacy z miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej zademonstrowali sprzęt ratowniczy, a członkowie Stowarzyszenia Aktywne Spytkowo wykonali pokaz wypieku „Mazurskiego sękacza SAS”, który po przygotowaniu bardzo szybko zniknął z tac degustacyjnych. Ciasto rozpływało się w ustach, więc i amatorów nie brakowało. Najmłodsi uczestnicy Pikniku brali udział w licznych konkursach i animacjach oraz korzystali z dmuchanej zjeżdżalni. Radości i uśmiechów nie było końca.

Ponadto przeprowadzono warsztaty recyklingu – zużytym oponom nadano drugie znaczenie w postaci różnych ozdób ogrodowych. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się prywatna kolekcja lalek. Podczas imprezy, przy wsparciu Prezesa ZUOK Spytkowo, zorganizowano również wycieczkę do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Uczestnicy tej wyprawy nie tylko zapoznali się z bieżącą pracą zakładu, ale odwiedzili także „Galerię na Śmieciach” i zapoznali się z prezentowaną tam aktualnie wystawą. Każda osoba biorąca czynny udział w pikniku, rajdzie rowerowym otrzymała nagrody. Wśród rodzin biorących udział w „Mazurskim Rajdzie Rowerowym – szlakiem Wójta Gminy Giżycko” wylosowano 3 bony wartościowe. Ponadto organizatory zapewnili: napoje, kawę, herbatę, dania gorące – pierogi i ciasto przygotowane przez mieszkańców Spytkowa. Ostatnim akcentem wspólnego biesiadowania było ognisko z kiełbaskami.

Imprezę przygotowało Stowarzyszenie Aktywne Spytkowo przy współpracy z: Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Wilkasach, Ochotniczą Strażą Pożarną w Spytkowie, Radą Sołecką Sołectwa Spytkowo.

Informacja i zdjęcia: Stowarzyszenie Aktywne Spytkowo