„Elektryk” zwycięzcą finału powiatowego Turnieju Motoryzacyjnego

26 kwietnia br. na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego odbył się finał powiatowy Warmińsko – Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego 2012 z udziałem reprezentacji szkół ponadgimnazjalnych powiatu giżyckiego. W trakcie turnieju przeprowadzone zostały następujące konkurencje: test pisemny z przepisów ruchu drogowego oraz z historii motoryzacji, sprawdzian z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz obsługi codziennej pojazdu, jazda sprawnościowa samochodem z tzw. „talerzem Stewarta” oraz motorowerem. Pierwsze miejsce zajął Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku. 

II m-ce  Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku
III m-ce Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku
IV m-ce II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku
V m-ce  I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku
VI m-ce Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Wydminach

W trakcie Turnieju zaprezentowano zakupiony ze środków prewencji PZU motorower.

Turniej ma charakter wieloetapowy i jest eliminacją Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.

Cele turnieju to:
– popularyzacja wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów o ruchu drogowym i wiedzy motoryzacyjnej,
– propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym,
– popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
– propagowanie sportów motorowych.

Zawody zorganizowały:
1. Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku,
2. Komenda Powiatowa Policji w Giżycku,
3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku,
4. Powiatowe Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
5. Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych w Giżycku,
6. Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku,
7. Ośrodek Szkolenia Kierowców MiG,
8. Przedsiębiorstwo Prywatne PINDUR,
9. Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku.