Eliminacje powiatowe Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego

Po 2 letniej przerwie spowodowanej pandemią, wznowiono organizację kolejnej edycji Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Odpowiadając na zaproszenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie, w Powiecie Giżyckim przeprowadzono eliminacje powiatowe Turnieju, do których zgłosiły się reprezentacje 4 giżyckich szkół średnich, dla których Powiat Giżycki jest organem prowadzącym t. j. II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza, Zespół Szkół Zawodowych, Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych oraz Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu.

Tegoroczne eliminacje powiatowe odbyły się 28 kwietnia br. w Rynie na parkingu przy ul. Kościuszki, nieopodal Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki.

W wyniku przeprowadzonych konkurencji na które składały się: sprawdziany teoretyczne z zakresu przepisów ruchu drogowego i historii motoryzacji oraz konkurencje praktyczne z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, przygotowania pojazdu do jazdy i jazdy sprawnościowej samochodem zgłoszone  drużyny zajęły kolejno:

1 m-ce: Zespół Szkól Elektronicznych i Informatycznych

2 m-ce: Zespół Szkól Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu

3 m-ce: II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza

4 m-ce: Zespół Szkół Zawodowych

Organizatorem eliminacji powiatowych Turnieju był Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku przy nieocenionej pomocy Urzędu Miasta i Gminy Ryn, Komendy Powiatowej Policji w Giżycku, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku, Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie oraz Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie, którym serdeczne podziękowania na zakończenie złożył Wicestarosta Giżycki pan Mateusz Sieroński.

Szczególne podziękowania dla P. P. Dariusz Pindur za udostępnienie samochodów osobowych do przeprowadzenia konkurencji praktycznych.

 

 

Informacja: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku

Fot. II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza, Komenda Powiatowa Policji w Giżycku