Emilia Kierzel z II LO laureatką konkursu diecezjalnego

Uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku – Emilia Kierzel (klasa Id), wzięła udział w konkursie diecezjalnym pt. WIEM KOMU ZAWIERZYŁEM. Emilia została laureatką w kategorii literackiej „Wiara, która działa przez miłość”, pisząc opowiadanie pt. „Świadectwo”.

 

Oto jak ona sama streszcza swoje zwycięskie dzieło:

„Moja praca dotyczyła chłopaka – Adriana, który przechodząc długą drogę do nawrócenia znalazł się w seminarium. Pochodził z rodziny, w której rodzice zupełnie nie interesowali się swoimi dziećmi. Miał tylko siostrę, która była najważniejszą osobą w jego życiu. Adrian był ateistą i jego choroba utwierdziła go jedynie w jego przekonaniach i oddaliła od ukochanej siostry. Dopiero wyjście z białaczki zaczęło zmieniać jego myślenie. Tragiczna wiadomość o śmierci siostry Ani, pogrążyła go w przygnębieniu i skłoniła do głębokich refleksji. Adrian po wielu cierpieniach znalazł się w seminarium duchownym.”

Emilia w czasie tego konkursu otoczona była opieką przez p. katechetkę Ewę Jaworską, a sprawdzenia pracy pod kątem poprawności językowej dokonała p. polonistka Janina Ciepła.  

Uroczyste zakończenie konkursu zwieńczone rozdaniem nagród nastąpiło w czasie uroczystej gali z okazji Dnia Dziecka – 1 czerwca 2013 r. w Ełku.