EnvironMental Challenge – wyzwanie środowiskowe

W dniach 8-18 marca 2013 r. pięcioro uczniów Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku pod opieką p. Małgorzaty Krywko uczestniczyło w międzynarodowej wymianie młodzieży. Projekt był realizowany w malowniczej, uzdrowiskowej miejscowości Piestany na Słowacji. W wymianie uczestniczyła 30 – osobowa grupa młodzieży z pięciu krajów: Słowacji, Polski, Hiszpanii, Rumunii oraz Turcji. Projekt finansowany był ze środków Unii Europejskiej,  w ramach programu „Młodzież w działaniu” Akcja 1.1 – Wymiana młodzieży. 

Tematyka projektu dotyczyła ekologii, ochrony środowiska i zdrowego trybu życia. Młodzież uczestniczyła w wykładach na temat ochrony środowiska, walki ze stresem i jego skutkami, ekonomii alternatywnej. Poznała historię Piestan. Brała czynny udział w oczyszczaniu terenów położonych  w pobliżu tego miasta, pracach na Eko-farmie „Bylinka”, przygotowywała przy jeziorze Striebornica korytarze dla żab, które często wychodzą na jezdnię i giną pod kołami samochodów. Każdego wieczoru odbywały się wieczorki narodowe, podczas których uczestnicy poznawali kraje, zwyczaje, obyczaje kompanów wspólnej przygody. Uczyli się tańców narodowych oraz kosztowali specjały danej kuchni. Pomimo odmiennych wierzeń, przekonań, zwyczajów i upodobań młodzież bardzo się do siebie zbliżyła. Nauczyła się tolerancji dla odmienności kulturowej, obalone zostały stereotypy postrzegania innych kultur. Młodzież zauważyła, że więcej ich łączy niż dzieli, że mogą podejmować wspólne inicjatywy służące nie tylko ochronie środowiska, ale jednoczenia młodzieży w imię wspólnej Europy. Bariery językowe nie stanowiły problemu. Językiem obowiązującym podczas wymiany  był język angielski, z którym młodzież świetnie sobie poradziła. Po dziesięciu wspólnie spędzonych dniach ciężko było opuścić to piękne miejsce oraz tylu wspaniałych ludzi. Jednak wszystko co dobre szybko się kończy. Mamy nadzieję, że jeszcze raz będziemy mogli uczestniczyć w podobnych projektach.

http://www.youtube.com/watch?v=HJm6Ldigbns

LET’S MAKE WORLD BETTER PLACE, STARTING NOW!

ZRÓBMY ŚWIAT LEPSZYM MIEJSCEM, ZACZNIJMY OD TERAZ!

Małgorzata Krywko