Epilepsja – sprawdź czy jesteś w grupie ryzyka!?

13 lutego wypada Międzynarodowy Dzień Epilepsji zaś 14 lutego Dzień Chorych na Padaczkę. Epilepsja może pojawić się w każdym wieku. Sprawdź czy jesteś w grupie ryzyka!?

Na padaczkę choruje:

  • na świecie ponad 50 mln osób
  • w Polsce ok. 400 tys.

Liczba chorych wciąż rośnie.

​ ​ ​ ​
Padaczka jest to choroba neurologiczna, dotyczy struktur mózgowia, polega na zaburzeniach bioelektrycznych w obrębie struktur komórki nerwowej.

  • U zdrowej osoby sieci komórek nerwowych przekazują pomiędzy sobą impulsy.
  • W przypadku osób chorych na padaczkę dochodzi do zakłóceń pomiędzy tymi impulsami, w konsekwencji skutkuje to wyładowaniem bioelektrycznym, a tym samym prowadzi do napadu padaczkowego.
  • Padaczka może być rozpoznana w każdym wieku, przy czym częściej jest ona diagnozowana u mężczyzn.

Do grupy ryzyka wystąpienia epilepsji należą osoby:
​ ​ ​ ​ ➤ u których choroba występuje w wywiadzie rodzinnym – ok. 10–15 proc.,
​ ​ ​ ​ ➤ po urazie głowy,
​ ​ ​ ​ ➤ z chorobami naczyniowymi mózgu,
​ ​ ​ ​ ➤ po udarze mózgu,
​ ​ ​ ​ ➤ z zapaleniem mózgu lub zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych,
​ ​ ​ ​ ➤ nadużywające alkoholu.
​ ​ ​ ​
Napadom padaczkowym nie towarzyszą tylko drgawki.
Mogą występować objawy dotyczące zaburzeń zmysłów:
​ ​ ​ ​ ➤ wzroku,
​ ​ ​ ​ ➤ węchu,
​ ​ ​ ​ ➤ słuchu,
​ ​ ​ ​ ➤ sfery psychiatrycznej, autonomicznej, a także motorycznej.

Padaczka to choroba, która budzi wiele emocji. Osoby nie mające wcześniej styczności z chorymi często się ich boją, ponieważ napady drgawkowe wyglądają przerażająco. Z padaczką można normalnie żyć i nie powinno wykluczać się chorych ze społeczeństwa.

Więcej informacji o padaczce i pierwszej pomocy przy ataku epilepsji znajdą Państwo tutaj:

https://epilepsja.eu/index.php?v=pierwsza-pomoc

 

Źródło informacji:

https://www.facebook.com/akademianfz/

https://epilepsja.eu/index.php?v=pierwsza-pomoc

Fot. https://betamed.pl/poradniki/epilepsja/