Erasmus+ na Riwierze Olimpijskiej w Grecji!

II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku realizuje kolejny projekt Erasmus+ tym razem ze szkołami partnerskimi z Grecji: Mpakogianni private school – Larysa i PLATON M.E.P.E. School Katerini położonymi na Riwierze Olimpijskiej w Grecji.
Za cel stawiamy sobie rozwój kompetencji językowych oraz multijęzyczności wśród uczniów i nauczycieli. Pobyt za granicą w sposób naturalny wymusi posługiwanie się językiem angielskim w komunikacji w różnych sytuacjach i na różnorodne tematy, a także pozwoli poznać podstawowe zwroty greckie i kulturę tego kraju.
Głównym założeniem projektu jest wspieranie uczniów ze słabszymi wynikami edukacyjnymi poprzez działania włączające. Stworzenie realnej szansy wyjazdu przyczyni się do wzrostu poczucia własnej wartości i pewności siebie, aby młodzi ludzie, szczególnie nieosiągający bardzo dobrych wyników w nauce, mieli szansę zaprezentowania swoich talentów przed rówieśnikami z innych krajów. Uczniowie będą mogli wspierać się wzajemnie w procesie uczenia i kształtować odpowiedzialność za jego przebieg. Praca w międzynarodowej grupie rówieśniczej będzie dodatkowym czynnikiem motywującym.
Podczas mobilności uczniowie przeanalizują swoje hobby pod kątem kształtowanych umiejętności, a rozwijane kompetencje będą zebrane w postaci portfolio umiejętności potrzebnych w przyszłym życiu szkolnym i zawodowym.
Wstępne działania zostały już zrealizowane. Zaczęliśmy od akcji informacyjno-promocyjnej na stronie szkoły, na szkolnym FB podczas lekcji i godzin wychowawczych. Przeprowadziliśmy rekrutację i wytypowaliśmy grupę 30 uczniów i 4 nauczycieli, którzy wezmą udział w mobilności. Obecnie prowadzimy działania przygotowujące uczniów oraz opiekunów na kilku płaszczyznach: pedagogicznej, kulturowej oraz językowej.
Na 16 maja zaplanowana została wizyta przygotowawcza, podczas której opiekunowie podpiszą umowy dwustronne określające warunki współpracy i poznają warunki pobytu w Grecji. Uczniowie natomiast z niecierpliwością czekają na dzień 22 maja, kiedy to wyruszą na Riwierę Olimpijską, aby podczas 12 dni pobytu zdobywać nowe doświadczenia i umiejętności oraz doskonalić znajomość języka, poznać nowych przyjaciół i przeżyć cudowną przygodę.
Projekt „Rozwój kompetencji uczniów z Giżycka” dofinansowany jest z funduszy Unii Europejskiej Programu Erasmus+ Edukacja szkolna.

tekst i zdjęcie: II LO Giżycko

zdjęcie z projektu Erasmus