Etap powiatowy Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Uzależnieniach

Dnia 25 października 2013 r. odbył się etap powiatowy Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Uzależnieniach. Konkurs został przeprowadzony przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Giżycku we współpracy z Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku. Głównym organizatorem konkursu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej.

 

Celem organizowanego konkursu jest kształtowanie postaw w zakresie promowania zdrowego stylu życia, podniesienie poziomu wiedzy z zakresu szkodliwości palenia tytoniu oraz skutków zdrowotnych, ekonomicznych i społecznych uzależnień.

W konkursie udział wzięło 11 uczniów z 6 szkół ponadgimnazjalnych powiatu giżyckiego.

Komisja Konkursowa w skład, w której wchodzili przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Giżycku i Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku orzekła, iż zwycięzcą na poziomie powiatowym został Adrian Strzała z Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN w Giżycku i tym samym zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego.

II miejsce zajął Piotr Litwiniuk z Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku, a III miejsce zajęła Eliza Słupińska z II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku.

Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych ma zasięg ogólnopolski i realizowany jest przez Państwową Inspekcje Sanitarną w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW). W ramach projektu realizowane są następujące działania:

•    Szkolenia dla kadry medycznej.
•    Programy edukacyjne w zakładach pracy i w szkołach ponadgimnazjalnych.
•    Kampania społeczna.
•    Badania ankietowe kobiet w ciąży.
•    Platforma internetowa – System Elektronicznego Monitorowania i Promocji Zdrowia.

 

 

Fot. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Giżycku