Europejski Dzień Współpracy w Łoździejach


21 września 2012 r. w Łoździejach, tuż przy granicy Polsko-Litewskiej obchodzono Europejski Dzień Współpracy, zorganizowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Litwy oraz Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska.

 

Uczestnicy mogli zapoznać się z osiągnięciami projektów realizowanych przez beneficjentów oraz obejrzeć nietypowy program: rajd współpracy. Na linii startowej ustawiono konia rasy Žemaitukas, Polskiego Fiata 126p, traktor „Biełarus” i Wołgę 21.

Osiągnięcia Powiatu Giżyckiego z realizacji Programu Litwa-Polska, zaprezentowane zostały przez Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, który do tej pory zakończył cztery projekty, a dwa kolejne nadal realizuje. Podczas Europejskiego Dnia Współpracy zaprezentowane zostały wszystkie dotychczasowe inicjatywy podejmowane wspólnie z partnerami z Alytus. Dwudziestoosobowa reprezentacja Powiatu, w skład której wchodziła młodzież szkolna, nauczyciele oraz pracownicy PZOSiPO przygotowała wystawę projektów, ze szczególnym uwzględnieniem projektu nr LT-PL/122 „Edukacja zawodowa w regionie transgranicznym podstawą rozwoju przedsiębiorczości”. Goście, którzy przybyli na obchody mieli możliwość oglądnięcia sprzętu zakupionego do praktycznej nauki zawodu. Jednak najwięcej zainteresowania wzbudził pokaz możliwości robota zakupionego do Centrum Kształcenia Praktycznego w Giżycku.

Organizatorzy zadbali także o specjalny program artystyczny, który został zaprezentowany przez zespoły wokalne i taneczne z Polski, Litwy i Białorusi.