Ewa Ostrowska Wiceprzewodniczącą Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

ewa_ostrowska12 grudnia br. odbyło się X posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego, podczas którego członkowie Rady wybierali Wiceprzewodniczącego. W wyniku głosowania Wiceprzewodniczącą wybrana została pani Ewa Ostrowska, Radna Rady Powiatu w Giżycku. W trakcie posiedzenia dyskutowano także o projekcie planu pracy Rady na 2017 r. oraz przekazano informacje z III Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego, które odbyło się dnia 2 grudnia br. w Olsztynie.

Fot. www.radnaostrowska.pl