Ewakuacja DPS w Giżycku

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Giżycku wspólnie z Dowódcą Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej  w Giżycku zorganizowali w dniu 27czerwca br. w DPS ćwiczenia ewakuacyjne. Polegały one na praktycznym sprawdzeniu organizacji i warunków ewakuacji osób oraz praktycznym sprawdzeniu warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w obiekcie. W ćwiczeniach wzięły udział zastępy gaśnicze z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Giżycku oraz Ochotnicza Straż Pożarna ze Spytkowa. Ewakuację przeprowadzili pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Giżycku zgodnie z procedurą zawartą w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Domu Pomocy Społecznej w Giżycku, przeszkoleni i zapoznani z zasadami postępowania w przypadku powstania pożaru oraz prowadzenia ewakuacji. Ćwiczenia miały na celu praktyczne przećwiczenie zasad ewakuacji w przypadku zaistnienia pożaru. Jednocześnie Strażacy mieli możliwość zapoznania się z obiektem.
Na zakończenie Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Giżycku omówił ćwiczenia w celu jeszcze lepszego współdziałania strażaków z osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.