„Fabryka Dźwięków”

28 listopada w Giżyckim Centrum Kultury odbył się II Wojewódzki Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych „Fabryka Dźwięków”. Organizatorami Przeglądu byli Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Osób o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „SZANSA” i Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Giżycku. Zapraszamy do przeczytania relacji z tego wydarzenia.

Przegląd odbył się w ramach konkursu: Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ogłoszony i finansowany przez Urząd Miejski w Giżycku. Honorowy Patronat nad przeglądem objął Burmistrz miasta Giżycka, a patronat medialny objęło: Radio Olsztyn i TVP Olsztyn oraz Gazeta Giżycka.

”FABRYKA DŹWIĘKÓW” ma na celu popularyzację gry na instrumentach muzycznych przez osoby z rożnymi niepełnosprawnościami zarówno ruchowymi jak intelektualnymi, daje im możliwość prezentowania swoich zdolności i talentów na dużej i profesjonalnej scenie, pozwala na integrację, nowe znajomości i wymianę doświadczeń.

Przegląd został otwarty w dość nietypowy sposób, z uwagi na mroźną tego dnia pogodę Zespół „Pasja” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Giżycku zaprezentował zjawiskowy i gorący „Taniec ognia”, który rozgrzał atmosferę i publiczność.

Występ dwóch gościnnych wykonawców tzw. suportów, napełnił salę pięknymi i w pełni profesjonalnymi dźwiękami gitary.

Mateusz Urbanowicz uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Giżycku, którego specjalnością jest gra na gitarze klasycznej zaprezentował utwór: „Air Varie” Matteo Carcassi.
Pan Jakub Kokocha gitarzysta i wokalista, tworzący różne gatunki muzyczne, w konkursie ogłoszonym przez pana Marka Jasudowicza, Wójta Gminy Giżycko otrzymał pierwsze miejsce na piosenkę tematyczną o Gminie Giżycko pt. „Zawsze tu dobry czas”, którą nam zaprezentował.

Na scenie Giżyckiego Centrum Kultury zaprezentowało się osiem zespołów muzycznych z województwa warmińsko-mazurskiego. Uczestnicy wykonali utwory na wybranych przez siebie instrumentach muzycznych, prezentując publiczności swoje dotychczasowe umiejętności, zarówno przez doświadczone zespoły muzyczne jak i debiutantów, którzy pierwszy raz wystąpili na tak profesjonalnej scenie. Przyjechali do nas muzycy z Biskupca, Mikołajek, Kętrzyna, Kruz, Bartoszyc oraz Ci którzy mieszkają w naszym pięknym mieście Giżycku.

Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali pamiątkowe statuetki, dyplomy i wartościowe nagrody: profesjonalne instrumenty muzyczne sfinansowane z grantów Urzędu Miasta w Giżycku oraz pamiątkowe upominki i gadżety.

Bardzo dziękujemy za pomoc w organizacji Pani Ewie Ostrowskiej z Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku, która wsparła nas przy zakupie nagród. Paniom z Biura Promocji i Polityki Społecznej, które przekazały nam gadżety promocyjne na nagrody dla uczestników przeglądu, oraz wpierały fachowo podczas realizacji projektu.

Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich- która to również przekazała nagrody dla uczestników przeglądu.

Dziękujemy zarządowi Stowarzyszenia, Dyrekcji i Kadrze Pedagogicznej z SOSW za wsparcie, pomoc i profesjonalną organizację oraz poświęcony czas!

Dziękujemy raz jeszcze uczestnikom oraz ich opiekunom, ponieważ wiemy jak dużo czasu i pracy należy poświecić aby przygotować uczniów do wystąpień

Bardzo serdecznie dziękujemy ekipie technicznej za pomoc, świetną akustykę i grę świateł.

Dziękujemy szanownym gościom za przybycie i naszej cudownej publiczności, która dzielnie wspierała i hojnie nagradzała brawami naszych uczestników.
I mamy nadzieję że, do zobaczenia za rok na III Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskich Zespołów Muzycznych „Fabryka Dźwięków”…..

Autor: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Giżycku