Ferie zimowe w Sztutowie nad morzem

Fundacja Ratujmy Życie wraz z Oddziałem Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Olsztynie organizuje 10-dniowe ferie zimowe 2014 r. dla dzieci rolników objętych ubezpieczeniem i świadczeniami KRUS. Zapraszamy chętnych do zgłaszania swoich dzieci!

 

 

Ferie zimowe w Sztutowie nad morzem

(Ośrodek wczasowo-kolonijny ALGA, ul. Gdańska 47a, 82-110 Sztutowo) www.alga.mierzeja.pl

27.01. – 05.02.2014 r.

Wypoczynek dotyczy dzieci rolników do 16 roku życia z województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, których co najmniej jeden z rodziców (bądź prawnych opiekunów) jest ubezpieczony w KRUS lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Warunki uczestnictwa dziecka rolnika w feriach zimowych 2014 r.:

 • oryginał zaświadczenia z placówki terenowej KRUS o podleganiu choć jednego z rodziców (lub prawnych opiekunów) pełnemu ubezpieczeniu KRUS (ubezpieczenie wypadkowe, macierzyńskie i chorobowe) jako rolnik,
 • wypełniona i podpisana karta uczestnika do pobrania  https://www.facebook.com/ratujmyzycie,
 • podpisana przez rodziców zgoda i regulamin,
 • wpłata 350zł. na konto fundacji PKO BP O/EŁK nr 16 1020 4724 0000 3502 0089 4469 z dopiskiem „ferie zimowe 2014 (imię i nazwisko dziecka)”.

Komplet dokumentów należy przesłać na adres:
Justyna Przybyszewska
skrytka pocztowa 44
82-440 Dzierzgoń

Kontakt: 734-159-718, zimowiskofrz2014@wp.pl

 

Gwarantujemy:

 • 5 posiłków dziennie (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja)
 • Zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym na 10 dni (obiekt chroniony, zamknięty, łazienki w pokojach)
 • Opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej, animatorów
 • Ubezpieczenie NW
 • Atrakcyjny program edukacyjny, kulturalno-oświatowy oraz w zakresie promocji i profilaktyki prozdrowotnej (pierwsza pomoc, bezpieczeństwo w rolnictwie, zdrowe odżywianie), zajęcia sportowo-rekreacyjne (hala sportowa, bowling, sala gier), atrakcyjne wycieczki (Malbork – Zamek, Rezerwaty nadmorskie, Szlak bursztynu)
 • Ogniska z pieczeniem kiełbasek, dyskoteka
 • Transport na miejsce wypoczynku ze wskazanego miejsca i powrót
 • Certyfikat ukończenia kursu z pierwszej pomoc

 

Zgłoszenia będą przyjmowane do 10.01.2014 r.

UWAGA! O przyjęciu dziecka na ferie zimowe decyduje kolejność zgłoszenia!

Zabierz ze sobą przyjaciół i spędźcie wspólnie ferie zimowe z Fundacją Ratujmy Życie!

Istnieje możliwość uczestnictwa w wypoczynku dzieci spoza KRUS za pełną odpłatnością.

 

Regulamin uczestnika zimowisk   [POBIERZ]

Karta kwalifikacyjna uczestnika zimowisk   [POBIERZ]

zaświadczenie – wzór   [POBIERZ]