Ferie zimowe z nauką

W pierwszym tygodniu ferii zimowych Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku nie próżnował. Na czas wolny mogli sobie pozwolić uczniowie klas 1 – 3 technikum, ale nie maturzyści! W trosce o ich przyszłość nauczyciele tej placówki zorganizowali zajęcia przygotowujące do egzaminów maturalnych. “Fakultety” nie były zajęciami obowiązkowymi. Nauczyciele liczyli na rozsądek młodych ludzi i wysoką frekwencję. Zdawali sobie bowiem sprawę, że okres ferii zimowych to dobry moment, by uzupełnić wiedzę i umiejętności. Zajęcia różniły się od tych codziennych. Panowała atmosfera przesycona jednocześnie humorem i spokojem. Nauczycielki języka polskiego, Panie: Iza Biały i Anna Górska, zorganizowały “Lekturowy maraton filmowy”, podczas którego uczniowie nie tylko analizowali fragmenty tekstów różnych epok, ale i oglądali filmy obrazujące te najtrudniejsze z ich perspektywy dzieła literackie. Pani Małgorzata Krywko i Pan Dariusz Radziulewicz rozwiązywali z młodzieżą zadania matematyczne, a lingwiści, tzn. Panie: Anna Daraż i Małgorzata Iwaszkiewicz oraz Pan Sławomir Łapkiewicz,  przygotowywali do ustnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego i niemieckiego. Dodatkowo Pani Agnieszka Biega zorganizowała również zmagania z fizyką i astronomią. Trudno powiedzieć, czy te zajęcia przyniosą oczekiwane efekty, ale “ten się nie myli, kto nic nie robi”.

Tekst: Anna Górska
Fot. Archiwum Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku