Film „Legiony”

W dniu 25 października br. 158 uczniów i 5 opiekunów z Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Giżycku (ZDZ) obejrzało w Giżyckim Centrum Kultury film pt. „Legiony”. Organizatorem przedsięwzięcia mającego na celu przybliżenie młodzieży kontekstu historycznego tworzenia się Legionów Polskich w czasie I wojny światowej był nauczyciel historii mgr Andrzej Arian. Akcja filmu koncentruje się na Legionach Polskich działających w ramach Armii Austro-Węgierskiej w latach 1914–1916. Głównymi bohaterami „Legionów” jest trójka młodych ludzi, których połączy wspólny los i przynależność do formacji wojskowej powołanej przez pragnących niepodległości Polaków. W sposób efektowny i dynamiczny zostały przedstawione sceny batalistyczne min. słynnej szarży 2 szwadronu II Brygady Legionów Polskich pod Rokitną 13 czerwca 1915 r. oraz bitwy pod Kościuchnówką w dniach 4–6 lipca 1916 r.  

Organizator
mgr Andrzej Arian