Finałowa Gala Warsztatów Artystycznych

img_4427W dniu 30 listopada 2016 roku w Auli I Liceum Ogólnokształcącego im Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku odbyła Gala Przeglądu Artystycznego  Młodzieży. Występujący na Gali artyści wzięli wcześniej udział w zorganizowanych przez Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i placówek Oświatowych w Giżycku warsztatach: muzyczno-tanecznym, wokalnym, tanecznym i plastycznym. Warsztaty polegające na doskonaleniu i rozwijaniu umiejętności uczestników, obejmowały programem podstawowe elementy wiedzy teoretycznej i praktycznej adekwatne do procesów twórczych wymienionych dziedzin:

Warsztat plastyczny poprowadziła Pani Katarzyna Kurgan – Romańczuk, pedagog, instruktor malarstwa i grafiki. Absolwentka Ecole des Arts Decoratifs w Strasburgu oraz Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie gdzie uzyskała dyplom u prof. Juliana Pałki. Prowadzi działalność artystyczną, warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz w zakresie grafiki użytkowej.

Warsztat wokalny poprowadziła Pani Beata Kilanowska, instruktor Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu, gdzie od lat prowadzi Studio Wokalne. Jest reżyserem i trenerem wokalnym Reszelskiego Festiwalu Piosenki.

Warsztat taneczny poprowadził Pan Piotr Frąckiewicz, tancerz i instruktor tańca nowoczesnego. Reżyser i choreograf spektakli tanecznych.

W Ośrodku Szkolno – Wychowawczym natomiast pod kierunkiem pani Iwony Dudy i pani Katarzyny Kwiatkowskiej zespół muzyczno-taneczny „PASJA” brał udział w zajęciach rozwijających zdolności taneczne. Podczas  występu zaprezentuje „Taniec motyli”.