„Fizyka nie musi być nudna!”

Wraz z rozpoczęciem II semestru roku szkolnego 2012/13 Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku rozpoczął realizację innowacji pedagogicznej – projektu: ,,Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa”, która będzie obowiązywać do końca roku szkolnego 2013/14. Autorem innowacji jest Politechnika Koszalińska, która dzięki Uczelnianemu Centrum Kształcenia na Odległość „StudiaNET” i bardzo wysokim funduszom – 5 milionów PLN – opracowała kompletny i innowacyjny program nauczania fizyki w szkołach ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem gier flash, filmików edukacyjnych, filmików z doświadczeń i innych wirtualnych treści, które zaopatrzą uczniów w jak najbardziej prawdziwą wiedzę. Uczestnikami ze strony ZSKŚiA w Giżycku są nauczycielki fizyki: Marzena Trusewicz-Żakiewicz i Agnieszka Biega oraz uczniowie klas I, II, III. Łącznie w projekcie bierze udział 98 uczniów.

Dlaczego ten projekt jest tak bardzo potrzebny w szkole? Fizyka jest niezwykle istotna na studiach technicznych, jej dobra znajomość jest niezbędna do studiowania na politechnice. Oczywiście są tacy uczniowie, którzy nie chcą studiować kierunków inżynierskich – im może rzeczywiście ona się nie przydać. Ale przyszli inżynierowie muszą mieć jak najwyższy poziom fizyki w szkole ponadgimnazjalnej, aby na studiach można było ich czegoś nauczyć. Autorzy projektu zauważyli problem, gdyż są właśnie z jednej z wielu Politechnik w Polsce i widzą jak to wygląda – studenci trafiający na pierwszy rok mają braki w edukacji fizyki – wypowiadają się tak liczni prowadzący zajęcia.
Nie od dziś słyszymy, że Polska potrzebuje inżynierów – w ramach rozwoju innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy, jak to często się słyszy przy różnych programach unijnych. Niestety prestiż fizyki jako nauki znacznie spadł m.in. z powodu ogromnej niechęci uczniów do fizyki oraz opinii o tym, że jest to najbardziej stresujący dla nich przedmiot. Dziś jednak to wszystko może ulec zmianie, gdyż mamy do tego nowoczesne metody dydaktyczne – uczniowie nie lubią fizyki w formie – „kto policzy zadanie przy tablicy”, ale lubią ją w formie gier edukacyjnych czy filmików z ekscytujących doświadczeń – to właśnie wykorzystało w swoim projekcie UCKnO Politechniki Koszalińskiej.

Projekt w swoich założeniach zawiera propozycje interesujących rozwiązań metodycznych, które mają wzbogacić i uatrakcyjnić proces dydaktyczny. Zastosowanie filmów i gier edukacyjnych zawierających wiedzę z fizyki z pewnością zwiększy skuteczność przyswajania zaplanowanych do realizacji treści kształcenia, co może przełożyć się na większą wybieralność fizyki na egzaminie maturalnym i jego wyższy wynik.

Nauczycielki fizyki w ZSKŚiA w Giżycku: Marzena Trusewicz-Żakiewicz, Agnieszka Biega