Forum Przedsiębiorczości w Giżycku

 W ramach realizacji projektu Powiatu Giżyckiego „Edukacja zawodowa w regionie transgranicznym podstawą rozwoju przedsiębiorczości”, współfinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska,  zorganizowane zostanie w Giżycku Forum przedsiębiorczości. Celem Forum jest zaprezentowanie społeczności lokalnej potencjału przedsiębiorców Miasta Alytus na LItwie oraz możliwości wejścia na rynek usług w Powiecie Giżyckim. Prezentacja firm z Alytusa rozpocznie się w poniedziałek 5 grudnia br. o godzinie 10.00 w sali sportowej Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu przy ul. I Dywizji im T. Kościuszki 23. Kolejnym elementem wydarzeń Forum będzie konferencja „Możliwości inwestowania na terenie miasta Giżycka”.
Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele samorządów partnerskich instytucji biorących udział w projekcie: Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku oraz Centrum Edukacji Zawodowej w Alytus, przedstawiciele organizacji gospodarczych Alytusa i Giżycka, dyrektorzy szkół i władz oświatowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Dane projektu:

„EDUKACJA ZAWODOWA W REGIONIE TRANSGRANICZNYM PODSTAWĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Program: Program Litwa – Polska 2007 – 2013

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Koszt projektu ogółem: 4.067.608,00 PLN (1.016.902 Euro)

Kwota dofinansowania: 3.457.470,80 PLN (864.367,70 Euro)

Cel projektu: zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw Powiatu Giżyckiego i miasta Alytus