Fundacja Pro Actione zaprasza do udziału w warsztatach naturalnego języka migowego (PJM)

Fundacja Pro Actione zaprasza do udziału w warsztatach naturalnego języka migowego (PJM) z możliwością dofinansowania z PFRON (ok. 90% ceny).

Dla Głuchych język polski jest językiem obcym, stanowiącym niezauważalną przez słyszących stresującą barierę, uniemożliwiającą bardzo często załatwianie codziennych, życiowych spraw.

Większość głuchych nie czyta po polsku ze zrozumieniem lub w ogóle, więc nie jest też w stanie przebrnąć przez tekst pisany! Oni potrzebują kontaktu z żywym człowiekiem, teraz, w tej chwili, który choćby z podstawową znajomością języka migowego pomoże im załatwić sprawę lub „tylko” wskaże właściwe drzwi.

Ideą warsztatów jest nauka naturalnego języka głuchych i poznanie Kultury Głuchych. Prowadzimy ją w swobodnej atmosferze wrażliwych osób oraz pod okiem czołowego lektora Polskiego Języka Migowego, twórcy programów oraz metodyki nauczania j. migowego, silnie osadzonego w środowisku głuchych, pasjonaty – dr Michała Garncarka.

Kluczowe dane kursu, uwzględniające dofinansowanie z PFRON:

Kurs: podstawowy PJM
Wstępne ramy czasowe: 1.IV – 28.V.2023 r.
Liczba godzin dydaktycznych: 60
Cena: 980,- zł (w edycji jesień’22 PFRON finansował z tej kwoty 880,- zł a uczestnik resztę, tj.  100,- zł)
Realizator: Fundacja Pro Actione, Olsztyn

W tym naborze kompletujemy grupę na zajęcia w trybie on-line (ok. siedem weekendów – so. + ndz.) za pośrednictwem aplikacji ZOOM.

Jesteśmy też otwarci na zorganizowane grupy, zainteresowane zajęciami stacjonarnymi lub online lub hybrydowymi.

Zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach (zawierające: imię, nazwisko, nr tel., adres e-mail) oraz pytania, prosimy kierować pod nr telefonu 606 89 68 90 lub na e-mail: fundacja@proactione.org.pl
Prosimy poinformować nas o chęci uczestnictwa niezależnie od równoległego ubiegania się w PFRON o dofinansowanie.

 

Wstępna informacja dotycząca możliwości uzyskania dofinansowania do kursu z PFRON:

UWAGA! Wnioski do PFRON należy składać indywidualnie, jako osoby fizyczne.

Dofinansowania dedykowane są dla osób, które zamierzają wykorzystywać znajomość języka w ramach aktywności zawodowej lub społecznej (do 90% dofinansowania) lub w przypadku udokumentowanego uszczerbku słuchu swojego lub członka rodziny (do 95% dofinansowania). Dlatego w załączeniu znajdują się 3 wzory wniosków – w zależności od kategorii osoby wnioskującej. Aby ubiegać się o dofinansowanie, należy złożyć do PFRON właściwy wniosek oraz oświadczenie uzasadniające uczestnictwo w kursie.

PFRON obowiązuje rejonizacja działania (województwami), toteż np. dla mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego właściwym jest Warmińsko-Mazurski Oddział PFRON w Olsztynie, 10-508 Olsztyn, ul. Mickiewicza 21/23; tel. (89) 722-90-35/00.

Dla uniknięcia błędów w dokumentach i kilkukrotnych wizyt w PFRON, prosimy wcześniej o kontakt z nami (tel. 606 896 890) – podpowiemy jak aplikować unikając zbędnych komplikacji.

O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń i ograniczoność środków – wedle zasady, kto pierwszy ten lepszy.

Na prośbę PFRON, prosimy o wydrukowanie również klauzuli informacyjnej RODO (w załączeniu) i podpisanie jej na drugiej stronie. Klauzulę prosimy dołączyć do wniosku i oświadczenia/orzeczenia, składanych w PFRON.

Kontakt:

Adam Rauba
FUNDACJA ProActione
tel. 606 89 68 90
e-mail: fundacja@proactione.org.pl

 

PFRON wniosek Standardowy 1.IV_28.V

PFRON wniosek – osoba z uszkodzonym słuchem 1.IV_28.V

PFRON wniosek – rodzina osoby głuchej 1.IV_28.V

Klauzula RODO