Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Ecorys w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk Operator Grantu Blokowego ustanowionego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ogłasza drugi nabór wniosków projektów „małych” do Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Termin zakończenia naboru: 27 czerwca 2012 r.

Do udziału w konkursie zaprasza się organizacje pozarządowe spełniające kryteria określone w Podręczniku Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (obowiązuje wraz z Erratą), których suma przychodów z działalności organizacji w ostatnim okresie obrachunkowym nie przekroczyła kwoty 50 000 złotych.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 27 kwietnia 2012 r.

Termin zakończenia naboru: 27 czerwca 2012 r.

Kwota dofinansowania: od 10 000 CHF do 60 000 CHF.

Wymagany wkład własny: 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu (w tym min. 2% wkładu finansowego i max. 8% wkładu rzeczowego).

Okres realizacji projektu: do 12 miesięcy, jednak nie dłużej niż do 30 września 2014 roku.

Kurs franka szwajcarskiego obowiązujący w trakcie naboru: 1 CHF – 3,4403 PLN. Jest to kurs kupna wg NBP z dnia 27 kwietnia 2012.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 15 października 2012.

Szczegółowe informacje związane z procedurą wnioskowania dostępne są na oficjalnej stronie internetowej www.swissgrant.pl w zakładce „Fundusz dla Organizacji Pozarządowych” oraz pod numerem telefonu +48 22 339 45 45.