Fundusz Małych Projektów w Programie Litwa-Polska będzie kontynuowany!


Wyczekiwany przez wielu beneficjentów Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 instrument w postaci Funduszu Małych Projektów (FMP) będzie miał swoją kontynuację. Wspólny Komitet Monitorująco-Sterujący (WKMS) Programu podjął wstępną decyzję w sprawie II tury Funduszu.

Władze Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska osiągnęły kompromis dotyczący uruchomienia kolejnego etapu Funduszu Małych Projektów. Dotychczasowa formuła Funduszu ulegnie jednak znaczącej zmianie. Ogłoszony zostanie otwarty nabór wniosków na projekty parasolowe, obejmujące realizację podobnych tematycznie działań (małych projektów) przez różne instytucje (małych partnerów). Dostępny będzie wyłącznie pierwszy priorytet Programu. Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego najprawdopodobniej zostanie utrzymana na poziomie od 5 000 euro do 100 000 euro. Planowane jest jednak zmniejszenie komponentu robót/dostaw w małym projekcie z 60% do 49%. Obecnie trwa ustalanie szczegółów nowej koncepcji. Uruchomienie II tury Funduszu spodziewane jest najwcześniej jesienią 2012 roku.

W ramach I etapu Fundusz Małych Projektów wsparcie otrzymało 85 małych projektów na łączną kwotę dofinansowania 5,58 mln euro. Partnerzy z Warmii i Mazur wzięli udział w 23 z nich.