FUNDUSZ POŻYCZKOWY DZIAŁDOWSKIEJ AGENCJI ROZWOJU S.A.


PUNKT POŻYCZKOWY W GIŻYCKU
Budynek Starostwa Powiatowego
ul. Wyzwolenia 2 pok. 310, 11-500 Giżycko
tel. 508-915-763
email: j.szot@darsa.pl

PUNKT POŻYCZKOWY W DZIAŁDOWIE
ul. Jagiełły 15, 13-200 Działdowo, pokój nr 18
tel. 23/697-06-77
fax. 23/697-06-67
email: pozyczki@darsa.pl

 www.darsa.pl

 

Dla kogo:
– mikro, mali i średni przedsiębiorcy
– osoby rozpoczynające działalność gospodarczą

Kwota: maksymalnie 300 000 zł

Oprocentowanie: stałe od 3,5% do 6,8% w stosunku rocznym

Okres spłaty: maksymalny okres finansowania 5 lat

Koszty kwalifikowane do finansowania ze środków z pożyczki: są ściśle związane z celami przedsięwzięcia i stanowią wydatki w kwotach brutto/netto (w zależności od sposobu rozliczania) na:

 • finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno – usługowo – handlowych,
 • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
 • zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
 • oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP.

Rodzaje zabezpieczeń:

 • weksel własny in blanco,
 • poręczenie wekslowe osób fizycznych,
 • poręczenie funduszu poręczeniowego,
 • przewłaszczenie rzeczy ruchomych,
 • cesja praw z polisy ubezpieczeniowej,
 • hipoteka na nieruchomości w postaci aktu notarialnego,
 • cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości,
 • inne dopuszczone przez kodeks cywilny akceptowane przez DAR S.A.

 

 

Zapraszamy wszystkich do kontaktu telefonicznego w sprawie szczegółów
i zasad pozyskania środków z pożyczki na rozwój przedsiębiorczości
oraz na stronę z informacjami o projekcie:

http://www.darsa.pl/fundusz-pozyczkowy/polska-wschodnia.html