„Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” – IV ogólnopolski konkurs

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów poleca, zaprasza i zachęca mieszkańców wsi, liderów, sołtysów i samorządowców do zgłoszeń zrealizowanych przedsięwzięć z funduszu sołeckiego.
W konkursie może wziąć udział każde sołectwo, które w latach 2010-2020 zrealizowało projekt sfinansowany z funduszu sołeckiego. Wykluczone są jednak te inicjatywy, które były już laureatami dotychczasowych edycji wojewódzkich i brały udział w konkursie ogólnopolskim.

Na laureatów czekają nagrody finansowe, dyplomy a dla zwycięzcy dodatkowo statuetka „Sołecka NIKE”.
Zgłoszeń poprzez formularz zgłoszeniowy można dokonywać do 8 lutego 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Dokumentację należy złożyć pocztą tradycyjną na adres:
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
ul. Zofii Urbanowskiej 8
62-500 Konin
Można również dostarczyć ją osobiście bądź poprzez firmę kurierską.

Zapraszamy do kontaktu z koordynatorem konkursu:
Grażyna Sędziak
tel. 797 901 112 (zawsze po 14.00)
e-mail: biuro@wss.konin.pl

Regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdują się na stronie: http://kss.org.pl/iv-ogolnopolski-konkurs-fundusz-solecki-najlepsza-inicjatywa-czas-start/