Gala „Pionierzy osadnictwa 1945”

10 września br. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się gala „Pionierzy osadnictwa 1945”, którą zorganizował Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych pod patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Prezydenta Miasta Olsztyna. W uroczystości wzięła również udział delegacja Powiatu Giżyckiego – Wicestarosta Giżycki Mateusz Sieroński, Pani Halina Rogowska oraz Państwo Maria i Marek Stawiccy.

W 2020 roku obchodzona była 75. rocznica zakończenia II wojny światowej i przyjazdu pierwszych osadników na Warmię i Mazury, pandemia Covid-19 uniemożliwiła jednak zorganizowanie uroczystych obchodów. Dlatego też odbyły się one 10 września 2021 r. Celem gali było uczczenie pamięci mieszkańców naszego regionu, którzy przybyli tu jako pierwsi osiedleńcy, ale też miała stanowić żywą lekcję historii dla młodszych pokoleń.

Podczas gali odbyła się prezentacja filmu „Pionierzy osadnictwa 1945”, w którym przybliżono wspomnienia osadników. O sytuacji powojennej na Warmii i Mazurach prelekcję wygłosił prof. Stanisław Achremczyk. Podczas spotkania wspominano również Tadeusza Milewskiego, który zainicjował akcję uczczenia osób, które osiedliły się w regionie po II wojnie światowej. Galę uświetnił występ Big Bandu Państwowej Szkoły Muzycznej w Olsztynie.

 

Zdjęcia i filmy z Gali można obejrzeć tutaj:

https://www.olsztyn24.com/news/37454-jubileuszowa-gala-pionierzy-osadnictwa-1945-odbyla-sie-w-olsztynie.html